Image

Izmjena električnog napajanja za kompresor klime i ventilatora hladnjaka.

U navedenom slučaju došlo je do prekida rada klime i učestalog isključivanja te je jedino rješenje bilo zamjena kutije električnog napajanja sa osiguračima. Ovakav kvar je vrlo rijedak ali se ponekad događa a rješenje je u zamjeni električne instalacije. Posao je obavljen u jednom radnom danu.

Elektro radovi na napajanju auto klime


Nudimo sve usluge vezano za auto klimu i auto elektriku. Vrhunski stručnjaci s preko 15 godina specijaliziranog iskustva u radu s klimatizacijom vozila.